Nov 26

OriolNews Portal: SDMS

Reading time: < 1 minute

SDMS: Simple Document Management System.
És una base de dades de documents, per tal d’organitzar els tipics
documents q després no trobes mai i q tan útils serien més
d’un cop si sabessim on els hem posat.

Doncs res com dic en el preview text, és molt útil i malgrat
ara mateix l’accés esta restringit, si algú vols un login i
password em pot enviar un email i el donare d’alta a la base de dades del
sistema pq pugui entrar a consultar o pujar documents.
A mida q ho vagi millorant i ajustan ja ho posaré com a comentari
d’aquest mateix article ara me’n vaig a dormir q tic xunguillo. Apa nanit!

Nov 23

OriolNews Portal: Busquedes

Reading time: 1 – 2 minutes

Ja he activat el sistema de busquedes del portal, és una mica cutre, ja q només fa busquedes als titols, però almenys permet accedir ràpidament a articles antics.

Doncs res avui quan he arribat a casa m’he fotut davant la pantalla ara fa tot just 1h30m i he estudiat com ho havia fet el tio del MyNews per fer les busquedes com sempre no m’ha agradat gens el q ha fet, així doncs m’he posat a modificar codi com un boig, fins al punt q no deu quedar ni una línia PHP seva, de HTML n’he conservat unes quantes però ben poques.
Com a cosa important a destacar en aquesta nova feature encara en fase beta és q els resultats de la búsqueda es mostren usant templates, les plantilles de templates estan a:
http://oriol.homeip.net/tpl
Encara s’ha de millorar molt el tema de presentació i exaustivitat en la busqueda però per haver-ho fet en menys de 2h no esta malament i ara me’n vaig a sopar q avui tic a casona i això és tot un luxe.
Així doncs, dono per publicada la versió 0.0.1 en fase súper beta del buscador del portal :)))

Nov 23

Exportar de CorelDraw a *.swf de Flash

Reading time: < 1 minute Corel crea un filtre que permet exportar grafics fets amb CorelDraw v9 a format *.swf de flash ... A part de totes les compatibilitats que ens oferia Corel amb els formats *.psd i *.eps d'Adobe Photoshop i altres més d'altres programes, ara Corel crea un filtre GRATUIT que exporta directament els grafics creats amb CorelDraw 9 al ja conegut format *.swf de Macromedia Flash. Amb aixo podrem crear webs amb grafics flash amb tot el potencial de les eines de dibuix vectorial que CorelDraw 9 ens ofereix. Aqui tenim un exemple més de les compatibilitats de la suite de Corel amb altres programes de diseny en cuant a formats grafics. Per a més informació i download del plugin: www.corel.com/draw9/flash.htm

Nov 22

S’ha trencat un cable

Reading time: 2 – 2 minutes

Mirant barrapunto.com vaig trobar una notícia de la vanguardia que comentava que s’havia partit un cable d’internet molt important, fins ara no havia vist mai una notícia d’aquest tipus en un diari convencional.

CONEXIÓN
El cable afectado mide 39.000 kilómetros de longitud
Problemas de conexión en Australia, Asia y Europa por daños en un cable submarino

Estado de la Red en Australia (Fuente: The Internet Traffic Report)
Sidney. (Redacción y EUROPA PRESS).- Millones de usuarios de Internet residentes en Australia y países de Asia y Europa sufrirán problemas de conexión durante el día de hoy como consecuencia de
los daños sufridos en el cable submarino que une los tres continentes, según ha informado la cadena de televisión ABC.

El cable -el mayor sistema de telecomunicaciones del mundo con sus 39.000 kilómetros de longitud- fue dañado en el mar a unos 100 kilómetros de Singapur en torno a las tres y media de la madrugada (hora
local) de ayer.

Los usuarios padecerán retrasos, acceso lento e, incluso, la imposibilidad de acceder a la Red. El problema en el cable se encuentra a una profundidad desconocida por lo que no se sabe cuándo se podrá solucionar el problema. La causa del daño en el cable, construido para acelerar el acceso a Internet, se desconoce aunque podría tratarse del ancla de un barco o de un terremoto.

A través del servicio digital The Internet Traffic Report puede consultarse el estado general del tráfico de datos en Internet y, en consecuencia, detectar muy claramente el alto nivel de pérdida de información que está sufriendo Asutralia. Asia y Europa, en menor medida, también están perdiendo datos.

Nov 05

Menta va com un cristal!

Reading time: 1 – 2 minutes

El passat dissabte, día 3 de Novembre de 2000 serà una data
històrica, no perquè fos l’aniversari del pof, ni el sant de la
meva ex,sinó…

El passat dissabte, día 3 de Novembre de 2000 serà una data
històrica, no perquè fos l’aniversari del pof, ni el sant de la
meva ex, sinó pq a fingerprints headquarters (Nota del gab: mmm, no
diguis desde on!!!! La enofpol, tio!!) ha arribat menta networks (Nota del gab:
mmm, no ho diguis tio que el pof ve cap aqui amb la tenda de campanya!!) La
veritat és que va molt ràpid, pujada i baixada, i molt facil de
configurar sota Linux…. hayyyy si te hubiera conocido antes! P.D. Ja me he
acabat de baixar la Slack, je je je (Nota del gab: argg! 500 Mb en una nit
CABRONNNN, ke m’han fichat, ja ho veig venir!!)

Nov 03

Primer contacte amb ESWARE

Reading time: 1 – 2 minutes

Avui m’han trucat pq anés a montar ràpidament un parell de
servidors web pel SIMO’00.

Doncs aquest matí jo dormia placidament pq vaig anar a sobar a les 6
del matí i estava matat. Però m’ha trucat un company de l’empresa
pq anés a montar dos servidors apache+php3+mysql pq els necessitaben pel
SIMO.
Quina ha estat la meva sorpresa quan arribo a la feina i veig dos clonics PIII
a 600MHz amb l’ESWARE 1.5 instal.lada… doncs bé després de
comprobar q realment no és més q una redhat modificada. Tb podria
afegir q la sel.lecció de soft no està tan malament, ja q
té cosetes com el PXE, el identd, el masqdialer i d’altre cosetes
completament de serie.
Així doncs si treiem q es una redhat i q està en castellà,
tp la tatxaria d’un gran fracas la distribució aquesta. Això si,
com la meva slack no hi ha res.

Nov 03

Llicencia GPL

Reading time: 6 – 10 minutes

Mirant les notícies de barrapunto he trobat un document q parla de
llicencies GPL, està molt currat. Ja q és molt simple i
ràpid de llegir i va al gra en el q ens interessa a la gent q programem
.

La licencia GPL y TÚ

Hazlo tú mismo

Si escribes un programa y quieres que sea GPL, sólo tienes que
añadir una nota al comienzo del archivo principal que contenga el
código fuente del programa.
 
Pon en la nota el nombre del programa y una breve descripción de para
qué sirve, luego el símbolo © con la fecha y tu nombre.
Incluye una cláusula de exclusión de garantía y haz
referencia a la GPL con su número de versión como licencia de
distribución, indicando cómo conseguir una copia de la licencia
original completa y como contactar con la FSF y contigo.
 
EJEMPLO:
 
Este programa se llama Viablin®. Realiza un estudio de viabilidad de una
empresa en funcion de su balance. ©Ernesto Martinez 11/Noviembre/2000
ernesto@isp.com. Este programa se distribuye segun la licencia GPL v.2 o
posteriores y no tiene garantias de ningun tipo. Puede obtener una copia de la
licencia GPL o ponerse en contacto con la Free Software Foundation en
http://ww.gnu.org
 
Si el programa consta además de varios archivos secundarios,
deberán incluir el símbolo © autor y fecha y el nombre del
archivo principal.
 
EJEMPLO:
 
©Ernesto Martinez 11/Noviembre/2000 ernesto@isp.com. El archivo principal
es viablin.c
 
Los programas interactivos, mostrarán al usuario, el nombre del
programa, el símbolo © junto a tu nombre y la fecha y darán
opción a mostrar los detalles y condiciones de la licencia GPL si se
pulsa con el ratón.
 

El programa y su documentación

Según la Ley de Propiedad Intelectual vigente en España, la
expresión programas de ordenador comprenderá también su
documentación preparatoria.La documentación técnica y los
manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que
los programas de ordenador.
 
Existe para la documentación una licencia llamada GFDL, que si bien es
incompatible con la GPL esta diseñada específicamente para textos
en vez de para programas.
 
EJEMPLO:
 
Manual de Viablin®
©Ernesto Martinez 11/Noviembre/2000 ernesto@isp.com
Se permite la distribucion por cualquier medio de acuerdo con la licencia GPL
v.2 o posteriores. Puede obtener una copia de la licencia GPL o ponerse en
contacto con la Free Software Foundation en http://www.gnu.org/
 

La GPL en España

La licencia GPL es un contrato atípico de adhesión por el que se
transfieren los derechos de propiedad intelectual. El autor presta su
consentimiento en este contrato desde que libera su trabajo con licencia GPL y
lo pone a disposición del público. La otra parte se obliga a
cumplir las condiciones de la GPL desde que instala o distribuye el programa,
modificado o no.
 
La figura legal más próxima en España, sería la
llamada obra colectiva regulada en los artículos 8 y 97 de la Ley de
Propiedad Intelectual vigente.
 
La Free Software Foundation no se obliga jurídicamente por traducciones
de la licencia GPL, aunque les concede un valor informativo.
 

El Trabajador asalariado y la GPL

Salvo pacto en contrario, el programa creado por un trabajador en el ejercicio
de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones del
empresario es propiedad en exclusiva de ese empresario.
 
Cuando estes en esa situación y utilices código fuente de
programas GPL deberás informar que no puedes transferir la propiedad en
exclusiva del programa final, puesto que este será también GPL y
por lo tanto de libre distribución junto al código fuente.
 
Recuerda que conforme al artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual,
toda cesión deberá formalizarse por escrito.
 
Puedes firmar un contrato para entregar un trabajo que consista en una
traducción u otra modificación de un programa GPL a una persona
en exclusiva y en una fecha concreta, pero esa persona no será
propietaria en exclusiva de tu trabajo.
 
Debes saber, además que en España, la Ley de Propiedad
intelectual protege el código fuente del programa pero no las ideas y
principios en los que se basan los elementos de un programa de ordenador
incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.Esto quiere decir que
puedes escribir programas GPL a partir de código no GPL, para esto debes
implementar esas ideas escribiendo el código tú mismo ,sin usar
el propietario.
 
En la Unión Europea se permite la llamada ingeniería inversa pero
no puedes obtener el codigo fuente del programa cerrado o propietario por
medios delictivos.
 

La GPL en la empresa

Si tu empresa obtiene beneficios gracias a la licencia GPL supongo que ya sabes
lo satisfactorio que es pagar el impuesto de sociedades.
 
Hacienda somos todos.
 
Creo que es aún mejor, reducir la cuota a pagar mediante el mecenazgo y
otros gastos en actividades de interés general.
 
El mecenazgo es conocido como convenio de colaboración y consiste en la
difusión de la participación de la empresa en la actividad de
interés general que promueva un tercero.Lamentablemente la ley prohibe a
la empresa comprometerse a entregar porcentajes de participacion en ventas o
beneficios. Pueden establecerse como contraprestación, cantidades
económicas ciertas o bienes materiales. Desgraciadamente la ley
dificulta y limita la cantidad que puedes deducirte como empresa si donas
bienes materiales.Desde el punto de vista empresarial es más rentable
donar dinero y luego vender el bien de segunda mano que donar ese mismo bien
directamente.
 
El patrocinio es un contrato publicitario que puede tener el mismo fin que el
mecenazgo, pero a efectos prácticos es menos indicado, ya que se grava
con I.V.A y para la entidad destinataria supone un beneficio que no siempre es
fácil de demostrar que coincide con el objeto social.
 
Para que la empresa tenga derecho a deducción la entidad destinataria
tiene que ser una asociación declarada de utilidad pública o una
fundación.Esto se aplica también a las Universidades
Públicas y sus Colegios Mayores,a los organismos públicos de
investigación e incluso a las Corporaciones locales.
 
Puedes deducir el donativo completo como partida deducible al determinar la
base imponible del impuesto de sociedades.No puedes deducir mas del 5% de la
base imponible o del 0,5% del volumen de ventas.El límite de
deducción por mecenazgo es compatible con el aplicable a otros gastos en
actividades de interés general.
 
La ley permite que las empresas puedan deducir los gastos que ocasione el
desarrollo de una actividad de interés general que hayan realizado por
sí mismas, sin que intervengan las entidades mencionadas previamente.El
límite es también el 0,5% del volumen de ventas o el 5% de la
base imponible.
 

Oct 29

Templates en PHP

Reading time: < 1 minute

Després de setmanes i setmanes lluitant amb el tema. El Pof m’ha
facilitat unes URLs prou interessants sobre el tema dels Templates en PHP.

FastTemplate: http://www.thewebmasters.net/php/FastTemplate.phtml
Tutorial dels Fasttemplates
http://www.phpbuilder.com/columns/sascha19990316.php3
cacheFastTemplates:
http://zoned.net:81/~xkahn/php/fasttemplate/
Encara no he pogut testejar el tema, però em disposo a provar-ho i
faré els comentaris corresponents després de les proves.

Oct 29

3a Generació de telefonia mobil

Reading time: 5 – 8 minutes

A la secció de manuals de la web he posat un directori amb
informació sobre la 3a generació de telefonia mobil. L’he extret
de:
http://www.eurielec.etsit.upm.es/3GenComMoviles_documentacion.php3

3a. Generación de Comunicaciones
Móviles:

Importancia de las comunicaciones móviles
Las comunicaciones móviles, también llamadas personales, ya que
van asociadas a cada individuo, vaya donde vaya, tienen un gran futuro por
delante. Ya han experimentado una de las revoluciones mas importantes, con los
teléfonos móviles en toda Europa, pero aún queda por
llegar una nueva revolución, que traerá Internet y comunicaciones
flexibles a los dispositivos móviles.
La voz dejará de ser el servicio básico. Los datos tomarán
su posición, y aparecerá un enorme conjunto de servicios para
hacer la vida y las tareas cotidianas más fáciles, sencillas y
cómodas. Sin ataduras ni impedimentos. Desde cualquier lugar.

La posición de España
España jugará un papel muy importante en el desarrollo de UMTS.
No en vano, será el primer país del mundo en poner en
funcionamiento las infraestructuras de red de la telefonía de 3ª
Generación.
En cierto modo, las operadoras aún no tienen nada claro cuales van a ser
los requisitos de red, y tendrán que ir adquiriendo experiencia a
marchas forzadas.
Las operadoras con licencias UMTS se han comprometido a tener instalada su red
en un buen número de ciudades españolas para el 1 de Junio del
2001, una tarea casi imposible, si se tiene en cuenta que prácticamente
aún no existen los equipos necesarios para montar la red. Sin embargo
tanto operadores como proveedores trabajan a marchas forzadas.

¿Una red UMTS sin clientes?
La red probablemente esté instalada para la fecha prevista, sin embargo
mucho queda aún por andar en el campo de los terminales. Sólo
existen prototipos, sin optimizar, sin probar.
Además los primeros terminales tendrán precios
astronómicos. Se necesitan terminales duales, GPRS y UMTS a la vez. La
cobertura UMTS será muy limitada en un principio, y GPRS será
necesario para poder garantizar una cobertura decente. eso supone mayores
costos de fabricación, tamaños mas grandes y menor
duranción de la batería.
Eso se une a los problemas crónicos que existen actualmente de escasez
de los componentes usados en los terminales, especialmente displays, que es uno
de los elementos pricipales de los teléfonos UMTS.

El resto del mundo
Varios estándares compiten por hacerse con el mercado UMTS. El
estándar con mas posibilidades es el Europeo, ya que también ha
sido adoptado por Japón. Este país, con su tecnología
imode, ha sido uno de los primeros en experimentar un boom en el consumo de los
servicios de datos a través de dispositivos móviles.
Aunque todos los analistas están de acuerdo en que a la larga este
éxito se reproducirá en Europa, no es seguro que servicios
serán los que triunfarán, ni cuando despegará su
consumo.
En EEUU la situación es radicalmente diferente. Allí tienen
varias tecnologías de teléfonos móviles analógicos,
muy poco eficientes en el uso del espectro, muchos canales de televisión
y otros sistemas de comunicaciones. Su espectro está muy ocupado y
prácticamente no disponen de frecuencias para dedicar a UMTS.
Tendrán que buscar urgentemente la manera de solucionarlo, si no quieren
quedarse atrás en las nuevas tecnologías.

Importancia de los contenidos y los servicios
UMTS supone un gran reto para las operadoras. Empiezan en un mercado con gran
competencia desde el principio, sin nigún operadores dominante.
Además el servicio importante de la nueva telefonía no
será la voz. Los servicios de voz son iguales entre todas las
operadoras, y no sirven para fidelizar a los clientes. Por ello las operadores
se ven ante la labor de crear un mundo de aplicaciones, servicios y contenidos,
que atraigan a sus cliente y les fidelicen.
Todas las operadoras están iniciando fusiones, adquisiciones y acuerdos
estratégicos con empresas proveedores de contenidos. Cada vez
será mas importante los servicios y la conexión será lo de
menos, casi gratis. Los ISP ya vivieron ese proceso. Hace unos años se
cobraba por el acceso, se empezó a regalar y a cobrar sólo la
tarifa telefónica, y ahora existen tarifas planas asequibles, y los
beneficios e intereses se han mudado a los portales, donde se ofrecen
contenidos.
Ese mismo proceso se vivirá en el mundo de la telefonía
móvil. Y los operadores tendrán que adaptar sus modelos de
nogocio para sobrevivir.

Previsiones para un futuro no muy lejano
Todos los analistas coinciden en que entre el 2002 y el 2004 se
alcanzará el número de 1000 millones de dispositivos
móviles. No todo serán teléfonos, sino que
prácticamente todos las máquinas estarán conectadas y
serán capaces de ayudar de manera inteligente.

Para finalizar
Aún queda mucho trabajo por realizar, pero está claro que la
siguiente revolución será la de los dispositivos
móviles.
Igual que los móviles han supuesto cambios importantes en nuestra manera
de vivir (estar siempre localizable, avisar de accidentes, ningún
problema para quedar con la gente…) la 3ª Generación de
Comunicaciones Móviles supondrá un cambio aún mayor. Ya
estamos dentro de la era de la Información, y los móviles nos
harán fácil su acceso, y desde cualquier parte.
Bienvenidos a la Sociedad Digital Móvil. El acceso a la
información desde cualquier parte.

Oct 29

CULTIVANDO LA NOOSFERA

Reading time: 1 – 2 minutes

http://www.geocities.com/jagem/noosfera.html
És un text molt interessant sobre filosofia del software lliure i la
comunitat underground.

Después de observar la contradicción entre la ideología
oficial definida por las licencias de código abierto y el actual
comportamiento de los hackers, he examinado las verdaderas costumbres que
regulan la propiedad y el control del software de código abierto.
Aquí muestro que implican una teoría de derechos de propiedad
homólogos a la teoría de Locke sobre posesión de tierras.
Luego la relaciono con un análisis de la cultura hacker como una
“cultura de regalos” en la que los participantes compiten por prestigio,
cediendo tiempo, energía, y creatividad. Finalmente, examino las
implicaciones de éste análisis para resolución de
conflictos en la cultura, y desarrollo algunas implicaciones
preescriptivas.