@acoronadoc fins a la tarda, jo calculo arribar a l'hotel cap a les 16.15h aprox, tu?

10:57am November 13th 2008 via Echofon in reply to acoronadoc