el sol s'enva I deixa un cel precios un altre cop - photo at http://twitxr.com/oriolrius/updates/128422

5:44pm November 23rd 2008 via twitxr