Linux és més segur que Windows per fer kioskos, quin descobriment: http://tinyurl.com/6of442

12:10pm December 4th 2008 via Identica