segons la web d'UPS el nou portàtil #Dell m'hauria d'arribar dilluns... ara falta q sigui veritat.

10:33am March 13th 2010 via Identica