avui de reunions per Barcelona... serà un dia molt llarg!

6:40am September 16th 2011 via TweetDeck