@genisroca Només 9 anys més tard va néixer el meu blog. No està malament ;)

8:29am August 9th 2019 via Twitter Web App in reply to genisroca