hem truca una makina d'!orange per preguntar-me sobre la qualitat en cobertura del servei i es talla la trucada, això ja ho diu tot

5:25pm April 13th 2010 via Identica