per cert, el disseny de la web de l'event m'encanta: http://nosqleu.com/

7:50am April 15th 2010 via Identica