funciona!!!! després d'una nit d'insomni i des de les 5 davant del PC ja va!!!!!!

6:08am April 16th 2010 via Identica