per cert, ja tinc #dnie tot i que encara no l'he provat

4:33pm May 5th 2010 via Identica