llàstima que les fotos no ho capten en claredat però hi ha un arc de sant martí preciós a L:Torrelavit ara mateix.

8:20pm April 26th 2009 via Echofon