curiós la quantitat de gent que ja m'ha felicitat pel meu sant; almenys aquest any ningú m'ha felicitat el dia d s.josep.

10:22am March 23rd 2012 via TweetDeck