diria q és la millor, opció dins nu "taper". No rep cops, no es mulla i ho puc portar a tot arreu dins la motxila... alguna idea millor?

5:43pm July 27th 2010 via Echofon