@byteman es fa el que es pot, també cal dir que a les 7.30 ja hi era...

9:17am December 29th 2010 via Seesmic Desktop