@pancake prova taboo a mi em va molt bé per evitar tantes pestanyes obertes

7:39pm June 3rd 2009 via Identica