esta caient pedra com si fos la fi del món, és increible. mai havia vist res igual

10:25pm June 5th 2009 via Identica