ZOTAC ION ITX, per flipar això vola i és enano: http://ur1.ca/5hv8

9:21am June 11th 2009 via Identica