el q més m'agrada de treballar a casa és el silenci però avui hi ha un complot perquè això no sigui així :(

11:26am June 16th 2009 via Identica