@joanllc @byteman estic amb tu joan, per altre banda és força economic uns 350$ en EUR no l'he buscat si el troves avisa (p.e.mira a amazon)

10:43am August 24th 2010 via Echofon in reply to joanllc