ostres això del xml2hostconf esta molt bé, moltes gràcies @roman http://xml2hostconf.sourceforge.net/

10:47am August 24th 2010 via Echofon