bon article recomanat per @pfreixes sobre 'china da jaque al imperio tecnológico de occidente' http://bit.ly/bT8JQI

8:35am September 14th 2010 via Seesmic Desktop