per cert, ja no fa sol. El cel és tapat i malgrat sembli molt només esti a 31º a lestudi...

7:24pm July 3rd 2009 via Identica