@washing gràcies pel link, però busco algo per contractar des d'aquí i sobre temes 'informàtics'.

6:49pm July 8th 2009 via Echofon