@ferca_tw hi ha moltes q no he fet encara. Per sort! Sino quin aburriment.

6:26am September 24th 2010 via Twitter for Android in reply to ferca_tw