a bcn sempre passen coses a la gv no paraven d passar cotxes amb publicitat deu ser pel tour - photo at http://twitxr.com/oriolrius/upda ...

9:27am July 10th 2009 via twitxr