El centre de Barcelona esta tot tallat pel Tour, ara fan una ruo de 'carroces' o algo semblant...

9:46am July 10th 2009 via web