de fet, ara q hi penso encara no he publicat l'screencast 0x00... odio la producció de video és molt aburrit

12:05pm September 29th 2010 via Seesmic Desktop