sha lliberat el codi de launchpad li haurem de donar un cop dull,no? http://ur1.ca/7mon ah!i esta fet en python

7:10am July 22nd 2009 via Identica