què ús sembla tinc el 'workspace' prou ordenat? (és que avui ve la sogra i la cunyada) - photo at twitxr.com

10:37am July 23rd 2009 via twitxr