El pilar del coneixement no es inamobible.

5:35pm October 26th 2010 via Twitter for Android