men vaig a laeroport que Estefania ja ha sortit d Mallorca :)

7:56pm July 28th 2009 via Identica