per cert, si algú mha de trucar que em truqui al mòbil de la feina que estic sense mòbil personal, és clar.

8:00am July 30th 2009 via Identica