acabant quatre coses des de casa per poder començar el cap de setmana

6:33pm July 31st 2009 via Identica