10 anys des de que el món em va donar una nova oportunitat http://t.co/SNYrX2BHIu

7:14am May 7th 2013 via NetworkedBlogs