Versió alpha del nou sistema de calefacció usant panStamp (Arduino+TI CC1101) http://t.co/H4YBOXCUJO

1:07am May 26th 2013 via NetworkedBlogs