els lectors de dni-e han volat a Cat, sort q a Vlcia encara en kden ;)

8:55am October 2nd 2009 via Identica