apa un altre paquet de tasques enllestit i d'altre avançades, ara toca ordenar uns prestatges i a tennis

7:18pm October 29th 2009 via Identica