tinc tants projectes apassionants entre mans, que sovint penso que em falten mans.

8:44am April 7th 2011 via TweetDeck