@tudimartinv em sento alagat, moltes gracies. Pero pero potser no n'hi ha per tant.

6:48am April 12th 2011 via TweetDeck in reply to tudimartinv