Acabem de demostrar que qui te una compte de hotmail és més inutil que qui te una compte de gmail... un dia em pregunteu perquè...

4:57pm April 15th 2011 via TweetDeck