És molt trist veure com les persones no són capaces d'usar les tecnologies q tenen a l'abast, sovint podrien ser més felices fent-ho.

1:38pm June 1st 2011 via TweetDeck