el forner del meu barri cada vespre treu un fum molt negre I pudent - photo at http://twitxr.com/oriolrius/updates/69545

9:21pm July 1st 2008 via twitxr