@xorduna el 'desafio de networking' es el motiu pel que no vaig poder venir dimarts. Te l'has mirat?

11:04am July 25th 2008 via Echofon in reply to xorduna