@abeaumont el problema és que nosaltres estem tan dintre el problema que sobre-entenem moltes coses, no creus?

4:58pm July 29th 2008 via Echofon in reply to abeaumont