bon dia, tmp dins d casa ara mateix 15º... merda d radiadors q no van!!!

8:09am February 10th 2010 via Identica