esperant el dinar a la #drupalcampspain diries q avui escric d'espera en espera ;) quina oloreta més bona... legint feeds

1:03pm February 27th 2010 via Identica