vi o emacs? — per mi vi, malgrat això diria que emacs és encara més potent http://4ms.me/90TUdQ

2:11pm October 26th 2010 via Formspring.me