Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

docs-no-tech:cancer-colon [2012/06/06 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Càncer de còlon ======
 +
 +  * Referència:​ http://​www.alianzaprevencioncolon.es
 +
 +**El càncer de còlon** ja és el tumor maligne més freqüent a Europa. Només a Espanya es diagnostiquen uns 25.000 casos nous a l'any.
 +
 +**Quins síntomes produeix?** si apareix sang a la femta o es produeixen canvis de ritme intestinal (amb o sense dolor abdominal) amb una durada de diverses setmanes, cal que consultis al teu metge.
 +
 +**Es pot evitar?** és possible prevenir o detectar el càncer de forma precoç, fet que augmenta en gran mesura les probabilitats de curació.
 +
 +**A qui pot afectar?** el càncer de còlon afecta indistintament a home i dones, i es desenvolupa gairebé sempre sobre una lesió benigna inicial, anomenada pòlip. Aquests pòlips triguen anys a créixer i només un 5-10% es malignitzen.
 +
 +**Com es sap si es pateix la malaltia?** existeixen diverses proves (examen de la femta o endoscòpiques). La més senzilla és indolora i consisteix a prendre una petita mostra de femta per comprovar si conté restes de sang que no s'​aprecien a simple vista.
 +
 +**Si tens més de 50 anys, vés amb especial compte:** és una edat de risc. Cada dos anys s'​hauria de fer una prova per detectar sang a la femta.
 +
 +**El risc del càncer de còlon augment si:** algún familiar proper l'ha tingut i si pateixes de colitis ulcerosa o una malatia de Crohn. Si estas en algún d'​aquests casos haurien de fer-te les proves bianuals abans dels 50anys.
 +
 +
 +Petits consells per reduir el risc:
 +  * Dieta saludable i variada; aliments rics en fibra i verdura a diari; moderar el consum de greixos i sucres a més de l'​alcohol.
 +  * Fer exercici diari i mantenir un pes adequat. No fumis.