Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
holidays-maybe [2019/09/23 10:42]
oriol [Llocs paradisiacs]
holidays-maybe [2020/04/07 09:09] (current)
oriol [Escapades amb nens]
Line 41: Line 41:
   * http://​www.milestrelles.com/​packs/​   * http://​www.milestrelles.com/​packs/​
   * https://​www.masqi.es/​ - prop d'​alacant   * https://​www.masqi.es/​ - prop d'​alacant
 +  * https://​hotelsantsmetges.com/​ca/​inicio.html - hotel molt xulo que  ha trobat el meumins, cal mirar-lo amb més detall
  
 ==== Escapades amb nens ==== ==== Escapades amb nens ====
Line 47: Line 48:
   * https://​www.villaskamezi.com/​ocean-villas - camping ideal nens   * https://​www.villaskamezi.com/​ocean-villas - camping ideal nens
   * https://​www.eldelfinverde.com   * https://​www.eldelfinverde.com
 +  * https://​www.thelittlevoyager.com/​
  
 +==== Retiros ====
 +
 +  * https://​www.masqi.es/​en
 ===== Vacances amb nens ===== ===== Vacances amb nens =====